Nhà thầu thang máy có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

(Chinhphu.vn) – Bà Hồ Thủy Tiên (TPHCM) hỏi: Doanh nghiệp là nhà thầu thang máy, chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị thang máy, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy cho công trình thì có cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 38, Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 thì công tác thi công xây dựng công trình gồm “xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”.

Theo quy định tại Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng”.

Do đó, trường hợp tổ chức thực hiện thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì… thang máy thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nguồn Chinhphu.vn